DiVOC Camera

divoc-camera

Onlayn tədris zamanı masanın üzərində olan yazını və ya kitabı, rəsmi və ya hər hansı bir cismi sürətli göstərməyə ehtiyac ola bilər. Bunun üçün kameranı aşağıya doğru çəkib həmin ərazini göstərmək lazımdır.

unknown

Tue Jan 05 10:35:21 UTC 2021

Tue Jan 05 10:34:52 UTC 2021